W ostatnich latach zwiększająca się świadomość ekologiczna społeczeństwa wpłynęła na rosnące zainteresowanie segregacją odpadów. Jednak małe miasta często napotykają trudności w realizacji skutecznych systemów segregacji. W tym artykule przedstawimy sposoby, jak radzić sobie z tym wyzwaniem oraz jak edukacja może odgrywać kluczową rolę w ochronie środowiska.