Zadaj pytanie

kwadrat_gora_zadaj_pytanie   Odpowiedzi na trudne pytania

Czy miasto przewiduje ulgi lub pomoc finansową w zakresie opłat za odpady?

Tak, miasto Sopot wprowadza system wsparcia dla osób samotnych oraz dla rodzin wielodzietnych, analogiczny do systemu dodatków mieszkaniowych. Osoby samotne na dużych metrażach zostaną objęte pomocą w wysokości co najmniej 50% różnicy pomiędzy dotychczasowymi stawkami a stawkami nowymi.

Dlaczego zmieniono ustawę?

Najprościej mówiąc – aby było czyściej. Generujemy także bardzo dużo odpadów, przy czym prawie ich nie segregujemy. Widok „dzikich wysypisk” w lasach to w Polsce także bardzo duży problem. To musi się zmienić. Taki obowiązek nakłada na nas Unia Europejska, ale i też nasza troska o otoczenie i środowisko.

Czy istnieje możliwość złożenia deklaracji przez Internet?

Zamieszczona na tej stronie internetowej oraz na www.zom.sopot.pl e-deklaracja jest wersją do WYPEŁNIENIA przez Internet, a nie do wysłania. Proszę zauważyć, że po wypełnieniu pojawia się komunikat „wydrukuj”.

Umożliwiające również jej elektroniczne przesłania ale zgodnie z obowiązującymi przepisami by to zrobić będzie musiał być spełniony jeden z poniższych warunków:

(cytat z zapisów uchwały)

§ 3

1. Format elektroniczny deklaracji, o którym mowa w § 1 uchwały, określa się jako format danych XML z układem informacji i powiązań między nimi wynikającymi ze wzoru deklaracji.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1 uchwały, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu ich składania zgodnie z zapisami z ust.2-ust.4 niniejszego paragrafu.

3. Deklaracje, o których mowa w § 1 uchwały, mogą być przesłane za pomocą dedykowanej strony internetowej www.sopocianiesegregują.pl.

4. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.235.

Deklaracje będzie można przesłać również pocztą tradycyjną.

Przy okazji informacja dodatkowa: za mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych deklaracje złoży zarząd, za mieszkańców wspólnot, które mają zarząd lub administratora deklaracje złoża zarząd lub administrator. Kolejny raz spotkano się z administratorami by nie wprowadzali zamieszania każąc mieszkańcom indywidualnie składać deklaracje. Jedynie właściciele domków jednorodzinnych lub małych wspólnot nieposiadających zarządcy będą indywidualnie składać deklaracje oraz rodziny wielodzietne 3+ (trójka dzieci lub więcej) mieszkające poza zasobami spółdzielni mieszkaniowych.

Co zawiera się w opłacie?

Każdy Mieszkaniec zapłaci proporcjonalnie do ilości zużytej wody. Od liczby mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo zależy, ile wody zużywają. Żeby system był ,,szczelny’’ przyjmujemy opłatę ryczałtową w wysokości 14 złotych od każdego gospodarstwa domowego plus opłata za każde zużycie wody powyżej 4 m³ (średnie miesięczne zużycie wody na jedną osobę waha się między 2,5–6 m³ wody).

Gdzie mogę złożyć nową deklarację?

Nowe deklaracje można składać:

→ w punkcie informacyjnym znajdującym się na parterze Urzędu Miasta Sopotu,

→ w Zakładzie Oczyszczania Miasta

W przypadku współwłasności mieszkania (dwie osoby wpisane w księgę wieczystą jako współwłaściciele), czy mamy złożyć dwie odrębne deklaracje, czy wystarczy jedna osoba (na zasadzie jedna nieruchomość – jedna deklaracja)? Czy ZOM będzie rozsyłał informacje dot. opłat (numer rachunku bankowego, itd.) na adres wskazany w deklaracji do korespondencji, czy też te informacje mają być zdobywane niezależnie, ewentualnie czy te płatności będą szły przez wspólnotę mieszkaniową/ czy też mają być uiszczane indywidualnie?

Wystarczy jedna deklaracja, ZOM będzie zwrotnie na podany adres przesyłał informację o przypisanym numerze konta.

Gdzie wyrzucić płytki CD lub DVD

Płytki CD są odpadem niebezpiecznym.

Odpady niebezpieczne zbierane są w PZON (Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) który znajduje się na bazie Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie przy Al. Niepodległości 723 A.

Dla ułatwienia proponujemy zebrać inne odpady niebezpieczne które znajdują się w domu takie jak : areozole, opakowania po środkach czyszczących, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, np. świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki i razem z płytkami CD przekazać do PZON przy Al. Niepodległości 723 A.

Można również skorzystać z OZON (Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Harmonogram zbiórki  w zakładce harmonogram i częstotliwość zbiórek.

kwadrat_gora_zadaj_pytanie   Pytania dotyczące segregacji

Czy zużyte plastikowe kasety po tuszu do drukarki atramentowej należą do odpadów niebezpiecznych?

Ten rodzaj odpadu jest zaliczany do grupy „elektrośmieci” należy go oddać do punktu zbiórki odpadów w ZOM lub w czasie objazdowej zbiórki odpadów ( harmonogram zbiórki na stronie www.sopocianiesegreguja.pl)

Gdzie należy wyrzucić butelkę plastikową po oleju spożywczym? Ponieważ, wnioskując po informacjach zawartych na stronie, nie wolno jej wyrzucić do pojemnika z plastikiem.

Do pojemnika na odpady plastikowe – butelkę należy umyć.

Jest kilka rzeczy, które nie wiem gdzie zakwalifikować. Są to: gąbki kąpielowe i kuchenne,ściereczki kuchenne, mokre chusteczki,waciki,tampony, korek od wina, żwirek silikonowy. – wszystkie te odpady należy -

Taki odpad należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucać folie od wędlin zamykanych hermetycznie? Są mokre. Gdzie tacki z pianki od mięs?

Tego typu odpady należy wyrzucić do pojemnika na plastiki.

Gdzie wyrzucać zużyte ręczniki papierowe? Czy śmieci (makulatura) zbierane do plastikowego worka na śmieci, mogą być wyrzucone do pojemnika na makulaturę w plastikowym worku?

Papierowe zużyte ręczniki należy wrzucać do odpadów zmieszanych. Zbieraną do plastikowego worka makulaturę, wrzucamy do pojemnika bez worka

Gdzie wrzucać odzież?

Pojemniki na odzież zlokalizowane są na terenach spółdzielni mieszkaniowych, poniżej lista poszczególnych lokalizacji.

Odzież można przekazywać również bezpośrednio do siedziby Caritasu przy Al. Niepodległości 778 oraz do kontenera na terenie bazy ZOM Al. Niepodległości 723 a.

pojemniki na odzieć

 

Gdzie wyrzucać metalowe opakowania po dezodorantach, piankach do golenia, odświeżaczach powietrza itp. ?

Tego typu odpady wrzucamy do pojemników (worków) na plastik.

 

 

Gdzie wyrzucać zwykłe żarówki?

Tradycyjne żarówki żarowe nie są odpadem niebezpiecznym, wyrzuca się je do pojemnika na odpady zmieszane – Jeśli ktoś używa świetlówek i żarówek energooszczędnych, powinien oddać je do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w ZOM lub do innych punktów np. sklepów takich jak OBI, IKEA, Castorama, Leroy Merlin. Energooszczędne świetlówki zawierają rtęć, dlatego wyrzucanie ich na wysypisko jest szkodliwe.

Jeżeli nie mogę wrzucać np. butelek po oleju spożywczym do worka z plastikami to gdzie je wrzucić, także gdzie wrzucać pojemniki po oleju samochodowym?

Butelki po oleju samochodowym należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucać resztki jedzenia? Zbity kieliszek lub szklankę?

Tego typu odpady należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie wrzucić:- papier do pieczenia, styropianowe tacki po mięsie/garmażu oraz ścinki z papieru fotograficznego

Te odpady należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, po „obróbce” w zakładzie utylizacyjnym” w większości staną się frakcją energetyczną i trafią do instalacji, gdzie  zostaną wykorzystane jako paliwo energetyczne.

.

Gdzie wyrzucić drewno czy sklejkę drewnianą?

Sposób pozbycia się tego odpadu uzależniony jest od jego ilości: jeśli są to ilości niewielkie wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, jeśli są to ilości większe to w odpowiednio mocny  worku wystawiamy zgodnie z harmonogramem odbioru „wystawek” tj. odpadów wielkogabarytowych.

kwadrat_gora_zadaj_pytanie   Zadaj pytanie