POZIOMY RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW KOMUNALNYCH W SOPOCIE

Aktualności Możliwość komentowania POZIOMY RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW KOMUNALNYCH W SOPOCIE została wyłączona

Wymagane do uzyskania przez gminy poziomy recyklingu  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U. 2012.645). W rozporządzeniu wymagane poziomy określono dla okresu 2012-2020  i są następujące:

Wymagane do osiągnięcia przez gminy w danym roku poziomy [%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, szkła, plastiku >10 >12 >14 >16 >18 >20 >30 >40 >50
Poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych komunalnych >30 >36 >38 >40 >42 >45 >50 >60 >70
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania <75 <50 <50 <50 <45 <45 <40 <40 <35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych uzyskane na terenie miasta Sopotu przedstawia poniższa tabela.

 

Osiągnięte poziomy: Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, szkła, plastiku 22,2% 36,9% 53,2% 65,9%
Poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych komunalnych 99,6% 88,5% 70% 60,3%
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 42,9% 16,6% 1,4% 0,0%