Nowa ustawa, nowe zasady

o-ustawie-2

 ciemnozielony-slupek
1 lipca 2013 r. to data określająca wiele zmian w zakresie gospodarki odpadami w całej Polsce, także
w Sopocie . Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

 

ciemnozielony-maly   Dlaczego zmieniono ustawę?

Najprościej mówiąc – aby było czyściej. Generujemy także bardzo dużo odpadów, przy czym prawie ich nie segregujemy. Widok „dzikich wysypisk” w lasach
to w Polsce także bardzo duży problem. To musi się zmienić. Taki obowiązek nakłada na nas Unia Europejska,
ale i też nasza troska o otoczenie i środowisko.

green_line

ciemnozielony-maly   Normy do spełnienia

Jesteśmy członkami Unii Europejskiej i poza przywilejami mamy także obowiązki. Jednym z nich jest spełnianie norm z zakresu gospodarki odpadami.
Zgodnie z zaleceniami UE do 2020 r. Polska musi osiągnąć poziom recyklingu:
> co najmniej 50% dla papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła
> co najmniej 70% dla odpadów budowlanych
i rozbiórkowych (innych, niż niebezpieczne)
Jest to możliwe tylko dzięki segregacji „u źródła”, czyli w każdym domu.

ciemnozielony-maly   Co to oznacza
bialy-maly   dla mieszkańców Sopotu?

> Segregacja się opłaca. Każda gmina ustala najkorzystniejszą dla mieszkańców metoda naliczania opłat za odpady. W Sopocie opłaty pobierane za odbiór odpadów posegregowanych będą niższe niż za te nieposegregowane. To proste!

> Gmina jest właścicielem odpadów. Od 1 lipca, zgodnie z decyzją Sejmu, całą odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejmują samorządy. W gestii gminy leży organizacja odbioru odpadów. Przestają obowiązywać umowy z prywatnymi firmami odbierającymi do tej pory odpady z naszych domów

> Darmowe zbiórki odpadów „problemowych” – gmina organizuje miejsca zbiórek odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i podobnych.

> Będzie czyściej i bardziej ekologicznie. Tak będzie już niebawem. Wraz z nowa ustawą przestaje opłacać się „podrzucanie” śmieci do lasu – każdy i tak będzie płacić za odbiór swoich odpadów. Znikną zatem „dzikie wysypiska”
i problem „niczyich” odpadów.

ciemnozielony-maly   Nasze obowiązki

 

Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na składowiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

green_line_1176

Firma bądź firmy, które będą odbierały i zagospodarowywały odpady na terenie gminy zostaną wybrane w drodze przetargu. Wiele domów będzie obsługiwać jedna firma (sektory poniżej 10 tysięcy mieszkańców) co będzie skutkować oszczędnością dróg i środowiska.

green_line_1176

Od 1 lipca 2013 r. wyłonione w przetargu firmy odbierają od mieszkańców odpady każdej wielkości i każdego rodzaju lub zorganizują wraz z gminą punkty selektywnego zbierania odpadów.

green_line_1176

Nowa ustawa stwarza warunki do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów, do których jesteśmy zobowiązani. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiągnąć:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%;
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 %.
Źródło www.mos.gov.pl