Metoda Sopocka

pomarancza-maly

   Sposób naliczania opłat za odbiór segregowanych odpadów w Sopocie

bialy-maly

metoda-pasek

pomarancza-maly

   Metoda Sopocka

Wejście w życie tzw. „ustawy śmieciowej” oraz zmiany, które się z nią wiążą, stanowią dla miasta bardzo poważne wyzwanie. Zasadniczą kwestią okazała się metoda naliczania opłat. Prezydent oraz Radni Miasta Sopotu zdecydowali o wprowadzeniu sposobu naliczania opłat
za odbiór odpadów w oparciu o metodę mieszaną: wodno–ryczałtową, tzw. Metodę Sopocką. Jest to metoda obiektywna, sprawiedliwa, możliwa do weryfikacji
i spełniająca oczekiwania Mieszkańców Sopotu.

pomarancza-maly

   Dlaczego proponujemy ten system?

pomarancza-strzalka Każde miasto posiada swoją specyfikę – Sopot jest kurortem wakacyjnym, wiele osób korzysta z mieszkań tylko w tym okresie. Jedynie zużycie wody wskazuje na faktyczny stan zamieszkiwania danego gospodarstwa domowego.

pomarancza-strzalka  Proponowana metoda będzie mogła faktycznie objąć ponad 2600 mieszkań w Sopocie, w których nikt nie jest zameldowany, a są przynajmniej okresowo zamieszkane lub wynajmowane.

pomarancza-maly

   Metoda Sopocka jest:

pomarancza-strzalka  „szczelna” – obejmuje każdego, kto nawet przez chwilę mieszka w danym gospodarstwie domowym (szczególnie ważne ze względu na specyfikę Sopotu),

pomarancza-strzalka  weryfikowalna – odzwierciedla faktyczny stan zamieszkiwania (bez względu na sezonowość).

pomarancza-maly  Co zawiera się w opłacie?

oplaty

 

pomarancza-maly   Stawki za gospodarowanie odpadami niezbieranymi w sposób selektywny

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny wynoszą:

strzalka_deklaracje  21 zł miesięcznie – opłata ryczałtowa od każdego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości,

strzalka_deklaracje  5,25 zł stawka opłaty za 1 m3 wody zużytej w gospodarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo pomniejsza się o 4 m3 .

pomarancza-maly   Skąd mam wiedzieć
bialy-maly   ile zużywam wody?

 

pomarancza-strzalka  Dokładne dane znajdują się na rachunkach za zużycie wody, które otrzymywali Państwo do tej pory. Do pierwszej deklaracji podamy średnie miesięczne zużycie wody za okres wcześniejszy – będzie to rodzaj prognozy, w okresie półrocznym lub rocznym do skorygowania
o zużycie rzeczywiste.

 

pomarancza-maly   Czy dostanę rachunek
bialy-maly   lub decyzję ile mam zapłacić?

 

pomarancza-strzalka  Nie, istotą systemu jest „samoobliczanie”, czyli każdy składający deklarację oblicza indywidualnie ile musi zapłacić za odbiór odpadów. Obliczoną kwotę będzie trzeba wpłacić na indywidualny numer konta do dn. 30 każdego miesiąca. Po złożeniu deklaracji każdemu zostanie wysłana informacja o indywidualnym numerze konta. Pierwszą opłatę należy uiścić do 30.08.2013 r.

pomarancza-maly   Co składa się na wysokość
bialy-maly   opłaty za odpady?

 

pomarancza-strzalka  Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania nowego systemu, czyli:

  • koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • koszty obsługi administracyjnej systemu.

pomarancza-maly  Dodatkowo:

 

pomarancza-strzalka  odpady zielone (np. skoszona trawa, liście, gałęzie, itp.) będą odbierane za darmo,
pomarancza-strzalka  wszystkie wspólnoty i spółdzielnie otrzymały od miasta pojemniki do segregacji odpadów.

pomarancza-maly   Wsparcie od miasta

 

pomarancza-strzalka  Sopot, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, wprowadza system wsparcia dla osób samotnych oraz dla rodzin wielodzietnych – analogiczny do systemu dodatków mieszkaniowych.

pomarancza-strzalka  Osoby samotne zostaną objęte pomocą w wysokości 50% różnicy pomiędzy dotychczasowymi opłatami, a nowymi.
pomarancza-strzalka  Rodziny wielodzietne 3+ opłacać będą stałą kwotę wysokości 30 zł (warunkiem jest segregacja odpadów).

pomarancza-maly   Organizacja zbiórek odpadów

 

pomarancza-strzalka  zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone zbierane z terenu Sopotu są wywożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunlanych „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach,
pomarancza-strzalka  odpady komunalne od mieszkańców na terenie Sopotu odbierane są przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie z siedzibą przy
al. Niepodległości 723A.