Droga odpadu

zielony-maly   Droga odpadu, czyli co dzieje się z odpadami po wyrzuceniu do pojemnika

 

droga-odpadu-ilustracja

zielony-maly   Sprawdź, jak wygląda „droga odpadu” – do zakupów po nowy produkt z odzysku.

ikona-nowy-produkt

Nowy produkt

Każdego dnia kupujemy wiele nowych produktów – kosmetyki, sprzęty RTV
i AGD, książki, zabawki, art. spożywcze i inne. Większość z nich szybko staje się odpadem.

zielony-maly

   Pamiętaj!

„Życie odpadu” nie kończy się w momencie wyrzucenia go do pojemnika – odpad znika
z naszych oczu, ale jego droga do właściwego zagospodarowania jest jeszcze długa.

ikona-wyrzucenie-odpadu

Wyrzucenie odpadu

Domowa segregacja odpadów nazywana jest „segregacją u źródła”. Od tego, ile odpadów posegregujemy zależy, jak wiele odpadów zostanie ponownie wykorzystanych i ile odzyskamy surowców.

zielony-maly

   Pamiętaj!

Nawet jeśli widzisz codziennie tę samą śmieciarkę to nie znaczy, ze zbiera razem wszystkie odpady. Każdego dnia zbierana jest tylko jedna grupa odpadów, np. w poniedziałki tylko makulaturę, a we wtorki wyłącznie szkło.

ikona-transport-odpadow

Transport odpadów

Wybrane przez gminę firmy transportowe odbierają oddzielnie poszczególne grupy odpadów i zawożą do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” w Łężycach. „Eko Dolina” jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i tam trafiają odpady z Sopotu.

zielony-maly

   Pamiętaj!

Wrzucenie butelki, gazety czy puszki do właściwego pojemnika nie kosztuje wiele, a znaczy bardzo dużo!

 

ikona-sortowanie-odpadow

Sortowanie odpadów

Niesegregowane odpady trafiają do sortowni w „Eko Dolinie” i tam wydzielane są z nich odpady surowcowe (np. szkło, metale, tworzywa sztuczne, itp.). Jeśli posegregujesz swoje odpady, to trafią one od razu
do dalszego przetworzenia i nie będą musiały być sortowane w „Eko Dolinie”.

zielony-maly

   Pamiętaj!

Nawet najnowocześniejsze instalacje w „Eko Dolinie” nie zastąpią „segregacji u źródła”, czyli w każdym z domów.

 

ikona-recykling-odpadow

Recykling odpadów

Co to takiego recykling? To, najprościej mówiąc, ponowne przetwarzanie odpadów surowcowych (uzyskanych ze zbiórki „u źródła” i tych wydzielonych w „Eko Dolinie”). Trafiają one do recyklerów, czyli firm zajmujących się ponownym przetwarzaniem surowców.

zielony-maly

   Pamiętaj!

Dzięki recyklingowi ograniczamy marnowanie cennych surowców i zmniejszamy ilość odpadów.

ikona-nowy-produkt-again

Nowy produkt!

„Drugie życie” odpadu, czyli z surowców odzyskanych z odpadów powstają nowe produkty.

 

zielony-maly

  Pamiętaj!

Dzięki ponownemu przetworzeniu odpadów odzyskujemy cenne surowce i mamy czystsze środowisko. To naturalnie proste!