Harmonogram i częstotliwość zbiórek

 

 Harmonogramy obowiązujące w 2017 roku

 

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych (segregacja workowa)

Rodzaj odbieranych odpadów

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Plastik, makulatura, szkło

5, 19

2, 16

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17, 31

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

Prosimy o wystawianie worków do godz. 6:00 przed posesją. Worki wystawione później zostaną zabrane w następnym terminie

pasek

Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych

 

Sopot Górny – Zbiórka objazdowa

Terminy: sobota 11marca 2017 roku oraz sobota 16 września 2017 roku

9:00

ul. Malczewskiego/Księżycowa

9:20

ul. 23 Marca 92 (na pętli autobusowej)

9:40

ul. 23 Marca 57

10:00

ul. Mickiewicza 56

10:20

ul. Mickiewicza/Abrahama

10:40

ul. Andersa/Armii Krajowej

11:00

ul. Wybickiego/Armii Krajowej

11:20

ul. Kochanowskiego/Kasprowicza

11:40

Al. Niepodległości 694 (od strony Armii Krajowej)

12:00

Al. Niepodległości 649

12:20 – 13:40

Al. Niepodległości 855 (od strony Pokorniewskiego)

Sopot Dolny, Kamienny Potok, Brodwino – Zbiórka objazdowa

Terminy: sobota 18 marca 2017 roku oraz sobota 23 września 2017 roku

9:00

ul. Mazowiecka 35

9:20

ul. Mazowiecka przy Spółdzielni Mieszkaniowej

9:40

ul. Kujawska 35

10:00

ul. Małopolska/Junaków

10:20

ul. Kolberga 14

10:40

ul. Kolberga 31

11:00

ul. Cieszyńskiego 14

11:20

ul. Kraszewskiego 3

11:40

ul. Kraszewskiego 30

12:00

ul. Sobieskiego 1

12:20

ul. 3 Maja 22-26

12:40 – 13:00

ul. Polna/Architektów

Sopot Górny – Zbiórka objazdowa

Terminy: piątek 10 marca 2017 roku oraz piątek 15 września 2017 roku

8:20

Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kolberga 15

9:00

Gimnazjum nr 2, ul. Wejherowska 1

9:40

Zespół Szkół nr 3, ul. Haffnera 55

10:20

Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kościuszki 22/24 lub Zespół Szkół Handlowych , ul. Kościuszki 22/24

11:00

Zespół Szkół Specjalnych, ul. Kazimierza Wielkiego 14

11:40

Zespół Szkół nr 1, ul. Książąt Pomorskich 16/18

13:00

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54

13:40 – 14:00

LO nr 2, Al. Niepodległości 751 (wjazd od ul. Marynarzy)

ZBIÓRKA CHOINEK: Przynajmniej do końca stycznia Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie będzie odbierał   zużyte choinki. Drzewka będą raz w tygodniu, bez   żadnych dodatkowych opłat – odbierane od mieszkańców Sopotu. Prosimy aby choinki były wystawiane obok lub w punktach gromadzenia odpadów (śmietników, wiat) przynależnych do każdej posesji.

pasek harmonogram-inne

To jest blok tekstowy. Kliknij przycisk Edytuj aby zmienić ten tekst.

mapa

BEZPŁATNY odbiór dużych elektroodpadów z domów

W dniu 9 listopada 2015r. Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zatwierdziło budżet Związku na 2016 rok. Jednym z nowych zadań planowanych do wdrożenia w nadchodzącym roku jest nieodpłatny odbiór dużych elektroodpadów bezpośrednio z gospodarstw domowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców swoich gmin, z początkiem stycznia 2016 r. Związek wprowadza usługę BEZPŁATNEGO odbioru dużego (powyżej 20kg) sprzętu RTV oraz AGD z gospodarstw domowych na terenie gmin miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Sopot oraz gmin: Wejherowo, Kosakowo i Szemud.

Zgłoszenia przyjmowane będą od grudnia 2015 r. pod numerem telefonu 58 624 66 11 w godzinach 7.30 – 15.30.

 

CO ODBIERAMY?
Duży sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze powyżej 20 kg, tj. lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, itp.

UWAGA!
Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych. Sprzęt wystawiony przed posesję/poza mieszkanie (pozostawiony bez nadzoru lub pod pergolą śmietnikową) nie podlega odbiorowi. Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usług demontażu sprzętów w zabudowie.

 

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU DO ODBIORU
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona). Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuflady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania sprzętów z zabudowy.

 

TERMINY ODBIORÓW
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie z każdym mieszkańcem w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. Termin zostanie potwierdzony z wyprzedzeniem przez pracowników Związku.

Przekazanie kompletnego sprzętu każdorazowo potwierdzane będzie przez mieszkańca złożeniem podpisu na karcie odbioru.

Zwiększająca się co roku ilość wielkogabarytowych sprzętów zbieranych w funkcjonujących na terenie Związku dwunastu punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych wskazuje, iż coraz więcej mieszkańców rozumie potrzebę bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa ich zagospodarowania. Dlatego więc, w celu uszczelnienie i podniesienia efektywności obecnie funkcjonującego systemu opartego na stacjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych organizowanych na terenie każdej z gmin członkowskich KZG dwa razy do roku, od początku 2016 r. uruchomiona została usługa BEZPŁATNEGO odbioru dużego sprzętu RTV i AGD z domów.