” Eko-Wakacje za własne pieniądze” edycja 2019 r.

Bez kategorii Możliwość komentowania ” Eko-Wakacje za własne pieniądze” edycja 2019 r. została wyłączona

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił nagrodę pn.” Eko-Wakacje za własne pieniądze”  za  działalność organizacji pozarządowych na rzecz Sopotu w zakresie dbałości o czystość  i porządek na terenie Gminy Miasta Sopotu.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Pani Grażyna Dragan – Główny specjalista  w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska tel: 58 52 13 788 
email: grazyna.dragan@um.sopot.pl

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 20.04.2019