Аrchiwa autora: Sopocianie

Piękne posesje i balkony – zgłoś się do konkursu

Deklaracja udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie zdjęcia zgłaszanej posesji lub balkonu. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką. Na podstawie przeglądu zdjęć komisja konkursowa dokona wstępnej oceny. Zdjęcia wraz z informacją zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dokładny adres oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można dostarczyć osobiście, pocztą zwykłą lub za pośrednictwem … Kontynuuj

Możliwość komentowania BO Sopot jest EKO! została wyłączona

BO Sopot jest EKO!

W sobotę 13 kwietnia, od godz. 10.00 do 18.00 w Sopot Centrum (ul. Kościuszki 14) odbędą się targi o tematyce ekologicznej. Organizatorem jest miasto Sopot, które zaprosiło do udziału organizacje pozarządowe z całego Trójmiasta. Targi będą okazją do zainspirowania się, jak prostymi środkami i niewielkimi zmianami w swoim codziennym życiu zmniejszyć ilość odpadów. Więcej informacji … Kontynuuj

Możliwość komentowania ” Eko-Wakacje za własne pieniądze” edycja 2019 r. została wyłączona

” Eko-Wakacje za własne pieniądze” edycja 2019 r.

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił nagrodę pn.” Eko-Wakacje za własne pieniądze”  za  działalność organizacji pozarządowych na rzecz Sopotu w zakresie dbałości o czystość  i porządek na terenie Gminy Miasta Sopotu. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Pani Grażyna Dragan – Główny specjalista  w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska tel: 58 52 13 788 email: grazyna.dragan@um.sopot.pl Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 20.04.2019

Możliwość komentowania została wyłączona

Możliwość komentowania POZIOMY RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW KOMUNALNYCH W SOPOCIE została wyłączona

POZIOMY RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW KOMUNALNYCH W SOPOCIE

Wymagane do uzyskania przez gminy poziomy recyklingu  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U. 2012.645). W rozporządzeniu wymagane poziomy określono dla okresu 2012-2020  i są następujące: Wymagane do osiągnięcia przez gminy w danym roku poziomy [%] 2012 … Kontynuuj

Możliwość komentowania Jesienna zbiórka liści została wyłączona

Jesienna zbiórka liści

Informujemy mieszkańców, że worki brązowe do zbierania liści można odbierać w Zakłądzie Oczyszczania Miasta Al. Niepodległości 723a. Napełnione worki prosimy wystawiać obok pojemników na odpady, zostaną zabrane nieodpłatnie w ramach opłaty za odpady. Jednocześnie informujemy, że można również korzystać z pojemników brązowych rozstawionych na chodnikach miasta. Do pojemników prosimy wrzucać tylko luźne (nie w workach) … Kontynuuj

Możliwość komentowania Radni zdecydowali o śmieciach. W Sopocie metoda wodno-ryczałtowa. została wyłączona

Radni zdecydowali o śmieciach. W Sopocie metoda wodno-ryczałtowa.

Podczas nadzwyczajnej sesji, Radni Miasta Sopotu, zdecydowali o wprowadzeniu sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów, w oparciu o metodę mieszaną: wodno–ryczałtową. „Metoda Sopocka” zakłada, że każde gospodarstwo w Sopocie zapłaci proporcjonalnie do ilości zużytej wody, nie mniej jednak niż 14 zł (ryczałt). W tym ryczałcie zawiera się zużycie do 4 m³ wody w gospodarstwie domowym. … Kontynuuj

Możliwość komentowania Liczymy, że zdecydowana większość Sopocian podejmie trud segregacji (…) została wyłączona

Liczymy, że zdecydowana większość Sopocian podejmie trud segregacji (…)

   Cztery metry wody w ryczałcie   „Liczymy, że zdecydowana większość Sopocian podejmie trud segregacji (…).” Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu po spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami Prezydent przedstawiając blisko 2 tygodnie temu projekt nowej uchwały w sprawie naliczania opłat za śmieci w mieście (tzw. metodę mieszaną: wodno-ryczałtową), zapowiedział, że projekt ten podda szerokim konsultacjom z mieszkańcami. … Kontynuuj